Παράταση ζωής κάθε τύπου μπαταρίας!! Ασφαλές για το περιβάλλον, μη όξινο, μη-επικίνδυνα υγρά αραίωσης, διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Σταματάει η διάβρωση στις μπαταρίες μολύβδου οξέος, καθώς και παρατείνεται σημαντικά τη ζωή τους! Τα κελιά παρουσιάζουν μαλακότερη και πιο λεπτή υφή του μολύβδου, που οδήγησε σε υψηλότερο ειδικό ανάγνωση βαρύτητας, και λειτουργούν καλύτερα από τα μη επεξεργασμένα κελιά, δείχνοντας μια πιο αποτελεσματική και αποδοτική φόρτιση. Τα Διαχωριστικά φαίνεται να υποφέρουν λιγότερο απο τη φυσική φθορά από διαχωριστές των ανεπεξέργαστων μπαταρίών. Η κατάσταση θείωσης αναστέλλεται και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας αυξάνεται.